file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right amazon google google2 google3 facebook facebook2 spotify twitter rss rss2 youtube twitch vimeo vimeo2 flickr flickr2 wordpress tumblr linkedin linkedin2 pinterest instagram pinterest2

Vertical Garden | Kulturlabb

Välkommen till nya konst- och kulturupplevelser i Globens utemiljöer och shoppinggalleria. 25:e april till 25:e september 2019 lunchtid och eftermiddagar flera dagar i veckan. Det bjuds på konst, teater, dans, musik, foto, design, samtal, qigong med mera.

Den vertikala trädgården i det här rummet är inspirerad av arkitekten Stefano Boeri´s vertikala skog, Bosco Verticale i Milano. Boeri´s vertikala skog består av två fastighetstorn där han i samarbete med hortonomer, agronomer och botanister skapat ett innovativt grönteknologiskt stadsrehabiliteringsprojekt för Milano som är ett av Europas mest urbana miljöer. Bosco Verticale är en urban skogsplantering och består av över 20 000 träd, växter och blommor som filtrerar luften, absorberar koldioxid, producerar syre, reglerar temperaturen och tar in naturen i arkitekturen genom att inkorporera träd och växter i byggandet.

Vår lilla vertikala trädgård består av 400 krukväxter och vi vill på detta sätt ta in en liten bit natur till Globen som också är en särpräglad urban miljö. Vi hoppas att vår lilla vertikala trädgård ska fungera som en liten oas för Globen shoppinggalleria´s besökare dit de kan söka sig för att uppleva en liten bit natur samt delta i olika konst- och kulturevent som kommer att äga rum under sommaren. Vi kanske också kan bidra med ett litet tankefrö där vi låter fantasin växa fritt och föreställer oss hela Globenområdet som en grön vertikal trädgård eller en lummig urban skog dit vi söker oss för att få uppleva naturen i vår urbana Stockholmsmiljö?