file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right amazon google google2 google3 facebook facebook2 spotify twitter rss rss2 youtube twitch vimeo vimeo2 flickr flickr2 wordpress tumblr linkedin linkedin2 pinterest instagram pinterest2

Konst | Teater | Dans | Musik | Foto | Design | Samtal | Qigong

Kulturlabb

Välkommen till nya konst- och kulturupplevelser i Globens utemiljöer och shoppinggalleria. 25:e april till 25:e september 2019 lunchtid och eftermiddagar flera dagar i veckan. Det bjuds på konst, teater, dans, musik, foto, design, samtal, qigong med mera.

_______________________________________________________

Information om våra projekt

Before I Die

Before I Die är ett globalt konstprojekt som initierats av konstnären Candy Chang och som har spridits över hela världen. ”Before I Die” uppmanar människor att tänka på döden och reflektera över sina liv. Ursprungligen skapade Candy Chang konstverket på väggen av ett övergivet hus i New Orleans efter att ha förlorat någon hon älskade, idag finns den på över 5000 väggar runt om i världen. ”Before I Die” är en Memento Mori, en reflektion över vår dödlighet och det som egentligen är allra viktigast under tiden vi finns på jorden. Konstprojektet syftar också till att utforska på vilket sätt offentliga platser kan användas för att människor ska mötas och interagera i konstnärliga projekt som reflekterar över frågor vi alla berörs av. Konstprojektet vill erbjuda möjligheten, till alla som vill, att interagera i det kreativa skapandet, reflektera över existentiella frågor samt möta andra medmänniskor och ta del av deras känslor, tankar och idéer.

Vertical Garden

Den vertikala trädgården i det här rummet är inspirerad av arkitekten Stefano Boeri´s vertikala skog, Bosco Verticale i Milano. Boeri´s vertikala skog består av två fastighetstorn där han i samarbete med hortonomer, agronomer och botanister skapat ett innovativt grönteknologiskt stadsrehabiliteringsprojekt för Milano som är ett av Europas mest urbana miljöer. Bosco Verticale är en urban skogsplantering och består av över 20 000 träd, växter och blommor som filtrerar luften, absorberar koldioxid, producerar syre, reglerar temperaturen och tar in naturen i arkitekturen genom att inkorporera träd och växter i byggandet.

Vår lilla vertikala trädgård består av 400 krukväxter och vi vill på detta sätt ta in en liten bit natur till Globen som också är en särpräglad urban miljö. Vi hoppas att vår lilla vertikala trädgård ska fungera som en liten oas för Globen shoppinggalleria´s besökare dit de kan söka sig för att uppleva en liten bit natur samt delta i olika konst- och kulturevent som kommer att äga rum under sommaren. Vi kanske också kan bidra med ett litet tankefrö där vi låter fantasin växa fritt och föreställer oss hela Globenområdet som en grön vertikal trädgård eller en lummig urban skog dit vi söker oss för att få uppleva naturen i vår urbana Stockholmsmiljö?

Wish Tree

Wish Tree är ett konstprojekt som konstnären Yoko Ono startade på 1980-talet och sen dess spridits över hela världen. De förbipasserade får skriva på en papperstag vad de mest av allt önskar sig och sen hänga upp det i ”Wish Tree”. Utgångspunkten för idén var träden Yoko Ono mindes fanns vid templen i Japan när hon var barn och där människor knöt handskrivna böner på grenarna. I Yoko Ono´s konstnärskap är ord, handling och önskan material för hennes konstnärskap med vilka hon arbetar sig bort från det traditionella kostobjektet. Genom att ge instruktioner för utställningar har hon skrivit in sig i konsthistorien där uppmaningen ofta innebär att i tanken skapa och sen genom handlingen interagera i den kreativa processen. Just den handskrivna lappen, pennan och skrivstilen är av stor betydelse för det här konstprojektet framförallt idag då vi är mest vana att skriva och läsa digitalt.

När Wish Tree från Globen Shoppinggaleria är avslutat kommer materialet att skickas till Ono’s Imagine Peace Tower på ön Viðey i Kollafjörður Bay på Island där Ono skapat en konstinstallation bestående av en ljuskollon tillägnad sin man John Lennon.

Instructions by Yoko Ono:

Make a wish.
Write it down on a piece of paper and tie it around a branch of the Wish Tree.
Ask your friends to do the same.
Keep Wishing.

Öar i folkhavet

Öar i Folkhavet är ett projekt som drivs av blivande landskapsarkiteketer från SLU. Idén är att öar av svensk natur ska byggas på Globens utomhusmiljö. Öarna är tolkningar av naturområden runt omkring Stockholm, till exempel Stockholms skärgård och Tyresta urskog. De uttrycker sig som sittinstallationer och planteringar i Arenagången och på Arenatorget. Välkommen på invigning 29 maj då studenterna Sumiya Islam, Rebecka Kronstrand, Henry Larsson, Emil Olsson, Fredrik Wennberg och Matilda Weinstock finns på plats för att svara på frågor och berätta lite om installationerna.

1. Erstaviks Naturområde
Erstavik är ett naturområde som har flera vandringsleder genom omväxlande skogsmarker och våtmarker. Denna installation är inspirerad av de spänger som finns vid våta passager längs lederna i Erstaviks naturområde.

2. Gällnö
Gällnö är en lugn och lantlig ö i skärgården. Denna installation är inspirerad av klipporna längs strandkanterna på Gällnö och andra öar i stockholmsskärgård. Detta tar sig form i en sittkonstruktion i olika nivåer som symboliserar en klippa med planteringar av högt gräs i dess sprickor

3. Skogsbrand
Många av Sveriges och Stockholms skogar har drabbats av skogsbränder. Flammande lågor i röd, orange och gul lämnar efter sig ett kolsvart landskap med brända trädstammar och utan markvegetation. Efter brandens dramatiska framfart får skogen sakta nytt liv där vissa djur- och växtarter gynnas samt vissa arter som är beroende av bränder för att existera.
I denna installation inspireras planteringarna av eldens flammande färger.

4. Tyresta Urskog
Denna installation är inspirerad av Tyresta urskog i Tyresta nationalpark. Under våren bekläds marken av en mängd vitsippor och blåsippor. Dessa har med sin färg givit inspiration till planteringarna längs Arenavägen. Den blå färgen på bänkarna är vald för att efterlikna den gråblå ton som finns i berget i Tyresta urskog.