file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right amazon google google2 google3 facebook facebook2 spotify twitter rss rss2 youtube twitch vimeo vimeo2 flickr flickr2 wordpress tumblr linkedin linkedin2 pinterest instagram pinterest2

Öar i folkhavet | Kulturlabb

Välkommen till nya konst- och kulturupplevelser i Globens utemiljöer och shoppinggalleria. 25:e april till 25:e september 2019 lunchtid och eftermiddagar flera dagar i veckan. Det bjuds på konst, teater, dans, musik, foto, design, samtal, qigong med mera.

Öar i Folkhavet är ett projekt som drivs av blivande landskapsarkiteketer från SLU. Idén är att öar av svensk natur ska byggas på Globens utomhusmiljö. Öarna är tolkningar av naturområden runt omkring Stockholm, till exempel Stockholms skärgård och Tyresta urskog. De uttrycker sig som sittinstallationer och planteringar i Arenagången och på Arenatorget. Välkommen på invigning 29 maj då studenterna Sumiya Islam, Rebecka Kronstrand, Henry Larsson, Emil Olsson, Fredrik Wennberg och Matilda Weinstock finns på plats för att svara på frågor och berätta lite om installationerna.

1. Erstaviks Naturområde
Erstavik är ett naturområde som har flera vandringsleder genom omväxlande skogsmarker och våtmarker. Denna installation är inspirerad av de spänger som finns vid våta passager längs lederna i Erstaviks naturområde.

2. Gällnö
Gällnö är en lugn och lantlig ö i skärgården. Denna installation är inspirerad av klipporna längs strandkanterna på Gällnö och andra öar i stockholmsskärgård. Detta tar sig form i en sittkonstruktion i olika nivåer som symboliserar en klippa med planteringar av högt gräs i dess sprickor

3. Skogsbrand
Många av Sveriges och Stockholms skogar har drabbats av skogsbränder. Flammande lågor i röd, orange och gul lämnar efter sig ett kolsvart landskap med brända trädstammar och utan markvegetation. Efter brandens dramatiska framfart får skogen sakta nytt liv där vissa djur- och växtarter gynnas samt vissa arter som är beroende av bränder för att existera.
I denna installation inspireras planteringarna av eldens flammande färger.

4. Tyresta Urskog
Denna installation är inspirerad av Tyresta urskog i Tyresta nationalpark. Under våren bekläds marken av en mängd vitsippor och blåsippor. Dessa har med sin färg givit inspiration till planteringarna längs Arenavägen. Den blå färgen på bänkarna är vald för att efterlikna den gråblå ton som finns i berget i Tyresta urskog.